04/9/13

Warto zobaczyć Cristiadę

Rzadko się zdarza, by na ekrany polskich kin wchodziły produkcje tak niepoprawne, jak film o meksykańskich Cristeros. Tłumaczy to zresztą nikłe zainteresowanie sieci kinowych, ignorujących zainteresowanie publiczności. Warto jednak zobaczyć film Deana Wrighta, to kawał dobrego kina, dodatkowo służącego pamięci tych, o których liberalne i lewicowe elity chciałyby zapomnieć.

Film można zobaczyć w:

  • Gdańsku, w kinie Helios od 5 kwietnia,
  • Katowicach, w kinie Światowid od 5 kwietnia,
  • w lubelskim kinie Bajka, także od 5 kwietnia,
  • w Łodzi w kinie Bałtyk od 12 kwietnia,
  • w rzeszowskim Heliosie od 5 kwietnia,
  • w Warszawie w kinie Wisła od 5 kwietnia

Szczegółowe informacje wraz z kinami prowadzącymi sprzedaż internetową biletów można znaleźć na fanpage’u filmu. Listę kin znaleźć można także na pch24.pl.

03/9/13

Chrystus królem!

Gdzie spojrzeć, widzimy niepewność, lęk przed jutrem, poderwaną wszelką powagę ludzką, gdyż ludzie wzgardziwszy powagą Bożą, nie uszanują także i powagi ludzkiej. Siłą i z największym trudem utrzymuje sięfot. dimitri_c / sxc.hu pokój zewnętrzny. Ludzkości potrzeba jedynego, stałego punktu oparcia i powagi. Nie kto inny, jeno właśnie my katolicy winniśmy go ludzkości wskazywać, prowadząc ją do nieskończonych skarbów łask i szczęścia, jakie dzięki Chrystusowi Królowi odnajdujemy w Bogu i Jego Kościele, my – a nie kto inny – mamy wznieść sztandar Chrystusa-Króla, a wznieść go tak wysoko, by go zobaczyć musiała cała ludzkość i poznać swe obowiązki wobec Chrystusa-Króla!  W tej służbie Chrystusowi-Królowi nie zapominajmy o tym, że dwom panom służyć nie można – że kto nie jest z Chrystusem, jest przeciwko Niemu; że nie wolno nam wchodzić w żadne kompromisy ze złem. Pamiętajmy, że i szatan ofiarował Chrystusowi (kusząc Go) panowanie nad ziemią i wszystkie królestwa ziemi i chwałę ich, mówiąc: To wszystko dam Tobie. Dodał jednak do tego propozycje kompromisu – ugody: Jeśli, upadłszy, uczynisz mi pokłon (Łk 4).

Jakże wielu ludzi podobnie postępuje: gotowi są w niedziele w kościele pokłonić się Panu Bogu, a poza tym zachowują się tak, jakby żadne Prawo Boże nie obowiązywało. Gotowi są Chrystusa nazwać Królem, ale Go zarazem usiłują zamknąć w murach kościołów i do samych manifestacji religijnych ograniczyć. Gorzej jeszcze, bo spotykamy się z usiłowaniem połączenia czci Chrystusa ze służbą bożkom, jakie sobie ludzie sami stawiają, i uczynienia prawdziwej religii Chrystusowej sługą celów zupełnie obcych, a nawet wrogich Chrystusowi Panu. Szatan spotkał się z surową odprawą Zbawiciela, bo Chrystusowe panowanie jest ponad wszystko i nie znosi kompromisów, które by chciały je ograniczyć i poddać je czemukolwiek.

Ten sam Pan Jezus, który okazywał tak wiele wyrozumiałości i miłosierdzia grzesznikom, jakże surowo potępiał nieszczerość i faryzeizm!  Żyjemy dziś w czasach chaosu myśli i zaciemnienia poglądów, a jednak jakże często spotykamy się z gwałtownym narzucaniem przekonań i ze zmuszaniem innych do przyjęcia tych narzuconych poglądów! Zarzucają nam katolikom – jak powiadają – ślepą wiarę w prawdy przez Boga objawione, a jednak ci sami ludzie wymagają dla swych ludzkich, nieraz błędnych poglądów, ślepej wiary i posłuszeństwa wymuszanego krzykiem, gwałtem i postrachem. Świadomość, że służymy Chrystusowi-Królowi, winna nam wpoić odwagę, by nie pozwolić się nastraszyć, odwieść od naszych przekonań, powstrzymać naszą pracę, zmienić nasze postępowanie. Królestwo Boże gwałt cierpi – powiedział Pan Jezus, przeto my winniśmy być gotowi stanowczo odeprzeć niesłuszne zakusy wrogów.

kard. Stefan Sapieha

01/20/13

Za Ludwika XVI!

21 stycznia 1793 roku przy użyciu gilotyny zgładzono „Obywatela Kapeta” – ostatniego króla Francji.

Ludwik XVI został zamordowany 19 stycznia 1793 roku. „Król musi zginąć dlatego, że był królem” – uzasadnił decyzję o ścięciu króla Saint-Juste. Rewolucyjny terror, jaki ogarnął Francję, doprowadził do zbrodni na ogromną skalę. Ideały „wolności równości i braterstwa” wcielano w życie na drodze przemocy i przy użyciu propagandy, przeciwko czemu już wówczas buntowali się ci, którym rzeczywiście wolność była fot. Eric Pouhier / commons.wikimedia.org, licencja ccdroga.

Prawda o prawdziwym obliczu rewolucji francuskiej po dziś dzień bywa fałszowana, co ma daleko idące konsekwencje dla całej Europy. Jak wskazują pomysłodawcy inicjatywy upamiętnienia rocznicy stracenia króla, z bagażem rewolucyji nie uporaliśmy się do tej pory:

„Złowrogie dziedzictwo Rewolucji to Komuna Paryska z jej zbrodniami, to rzeź Ormian dokonana przez młodoturecki reżim zapatrzony w „idee” rewolucji francuskiej, to krwawa bolszewicka utopia z milionami ofiar, nihilizm moralny, fanatyczny antyklerykalizm i podobne zjawiska” – podkreślają Jan Abgarowicz, Michał Chodurski, Wojciech Skowron oraz Wojciech Stawiszyński, inicjatorzy obchodów rocznicy śmierci króla.

Pch24.pl

 

Requiem æternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus Deus, in Sion,
et tibi reddetur votum in Ierusalem.
Exaudi orationem meam;
ad te omnis caro veniet.
Requiem æternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.