01/17/13

O milczeniu

1078090_62689958Postępujmy tak, jak mówi Prorok: Rzekłem: Będę pilnował dróg moich, abym nie zgrzeszył językiem; wędzidło nałożyłem na usta, oniemiałem w pokorze i powstrzymałem się nawet od [słów] dobrych (Ps 38,2—3 Wlg). W ten sposób chce nam Prorok wskazać, że jeśli powinniśmy się niekiedy powstrzymywać od mówienia rzeczy dobrych ze względu na milczenie, tym bardziej musimy unikać mówienia złych rzeczy z obawy przed karą za grzechy.

Dlatego też ze względu na ważność milczenia, nawet na rozmowy dobre, święte i budujące należy rzadko pozwalać uczniom dojrzałym, bo jest napisane: Nie unikniesz grzechu w gadulstwie (Prz 10,19)  i gdzie indziej: Życie i śmierć jest w mocy języka (Prz 18,21). Wypada bowiem, by nauczyciel mówił i uczył, uczeń zaś powinien milczeć i słuchać.

Reguła św. Benedykta.

01/5/13

Jak żyć?

To proste, wystarczy:

1 Przede wszystkim kochać Boga z całego serca, z całej duszy i z całej mocy, 2 następnie bliźniego, jak siebie samego.* 3 *Następnie: nie zabijać. 4 Nie cudzołożyć. 5 Nie kraść. 6 Nie pożądać. 7 Nie świadczyć fałszywie.* 8 Szanować wszystkich ludzi.* 9 Nie czynić nikomu tego, co tobie niemiłe.* 10 Wyrzekać się samego siebie, aby iść za Chrystusem.* 11 Ciało poskramiać.* fot. nigeldv  / sxc.hu12 Nie szukać przyjemności.  13 Kochać post. 14 Ubogich wspierać. 15 Nagich przyodziewać. 16 Chorych nawiedzać. 17 Zmarłych grzebać. 18 Cierpiącym pomagać. 19 Smutnych pocieszać. 20 Zerwać ze sposobem postępowania tego świata. 21 Niczego nie przedkładać nad miłość Chrystusa. 22 Nie działać pod wpływem gniewu. 23 Nie zachowywać urazy. 24 Nie kryć w sercu podstępu. 25 Nie dawać fałszywego znaku pokoju. 26 Nie schodzić z drogi miłości. 27 Nie przysięgać, aby przypadkiem nie dopuścić się krzywoprzysięstwa. 28 Prawdę wyznawać sercem i ustami. 29 Złem za zło nie odpłacać.* 30 Krzywdy nie wyrządzać, a wyrządzone cierpliwie znosić. 31 Miłować nieprzyjaciół.* 32 Złorzeczącym nie złorzeczyć, ale raczej ich błogosławić. 33 Dla sprawiedliwości znosić prześladowanie.* 34 *Nie być pysznym. 35 Ani pijącym zbyt dużo. 36 Ani żarłokiem. 37 Ani ospałym. 38 Ani leniwym.* 39 Nie szemrać.* 40 Nie obmawiać. 41 Nadzieję swoją w Bogu pokładać. 42 Widząc w sobie jakieś dobro, przypisywać je Bogu, nie sobie.  43 Zło zaś uznawać zawsze za własne dzieło i sobie je przypisywać. 44 Lękać się dnia sądu. 45 Drżeć przed piekłem. 46 Całą duszą pragnąć życia wiecznego. 47 Śmierć nadchodzącą mieć codziennie przed oczyma. 48 W każdej chwili strzec swego postępowania. 49 Uważać za rzecz pewną, że Bóg patrzy na nas na każdym miejscu. 50 Złe myśli przychodzące do serca natychmiast rozbijać o Chrystusa* i wyjawiać je ojcu duchownemu. 51 Strzec ust swoich od złej i przewrotnej mowy. 52 Nie mieć upodobania w wielomówstwie. 53 Nie wypowiadać słów czczych lub pobudzających do śmiechu. 54 Nie lubować się w nadmiernym lub głośnym śmiechu.* 55 Słuchać chętnie czytania duchownego. 56 Często znajdować czas na modlitwę. 57 Dawne swoje grzechy codziennie ze łzami i wzdychaniem na modlitwie wyznawać Bogu. 58 A na przyszłość poprawić się z tych grzechów. 59 Nie spełniać zachcianek ciała.* 60 *Nienawidzić własnej chęci. 61 Poleceń opata we wszystkim słuchać, nawet jeśliby on, co nie daj Boże, sam inaczej postępował, mając wówczas w pamięci ten nakaz Pana: Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie (Mt 23,2). 62 Nie pragnąć, by nas nazywano świętymi, zanim nimi zostaniemy; lecz najpierw świętym zostać, by nazwa ta odpowiadała prawdzie. 63 Przykazania Boże codziennie w czynach wypełniać. 64 Kochać czystość. 65 Nikogo nie nienawidzić.  66 Nie zazdrościć. 67 Nie czynić niczego z zawiści. 68 Nie lubić kłótni. 69 Unikać wyniosłości. 70 Starszych szanować. 71 Młodszych miłować. 72 W duchu miłości Chrystusowej modlić się za nieprzyjaciół. 73 Jeśli zdarzy się jakaś kłótnia, pojednać się przed zachodem słońca. 74 I nigdy nie tracić ufności w miłosierdzie Boże.

Reguła św. Benedykta.

Gwarancje? 3600 świętych i błogosławionych, duchowych dzieci św. Patriarchy zakonu.